Salgsklare Leads i dit Dynamics 365 CRM system med ClickDimensions & Touchdown Lead Scoring

Ønsker du at få hjælp til automatisk at identificere og prioritere dine mest salgsklare leads?
Marketing systemerne fra ClickDimensions og Touchdown er moderne værktøjer til E-mail Marketing og Marketing Automation, og de begge udviklet specifikt til Microsoft Dynamics 365 CRM. Det betyder at dine salgs- og marketingmedarbejdere arbejder i den samme løsning og der er ingen flytning af data fra et system til et andet. Det giver begge medarbejdertyper en unik indsigt i hinandens arbejde, hvilket både skaber større forståelse for hinandens arbejde og åbner mulighederne for større synergi effekt afdelingerne imellem.                  

Lead Scoring er et redskab, der understøtter både marketing og salgsteams, og det giver dig mulighed for at opsætte forskellige scoringsmodeller, der kan hjælpe til at identificere og prioritere de mest salgsklare Leads baseret på en persons handlinger.

Hvordan identificerer vi salgsklare Leads?

Der gør vi ved at opsætte en række forskellige scoringsmodeller, hvor vi tildeler et Lead points fra 1 – 100 baseret på personens handlinger. For eksempel:

  • Åbning af en e-mail = 5 points
  • Klik af et link i en e-mail = 10 points
  • Tilmelding Nyhedsmail = 20 points
  • Besøg af hjemmeside = point kan vægtes efter siders “værdi” og varigheden af besøget på hjemmesiden
  • Tilmelding til et event (f.eks. Webinar) = 25 points
  • Deltage i eventet = 40 points
  • Afmeldt nyhedsbrev = -5 points

Det er helt op til dig hvor mange point de forskellige handlinger skal give. Typisk vil adfærd, som indikerer en seriøs købshensigt, give en højere pointværdi end de lidt mere tilfældige handlinger. Hvis et Lead for eksempel har åbnet din nyhedsmail, er det måske udtryk for lidt nysgerrighed og derfor belønnes det ikke med mere end 5 points. Klikkes på et link i emailen, er det udtryk for en lidt mere specifik interesse og belønnes derfor med 10 points. Tilmelder et Lead sig en event som for eksempel et Webinar, begynder interessen at virke mere seriøs og belønningen er 25 points. Deltager dette Lead i Webinaret er der helt klar en interesse, ellers spilder man normalt ikke tid med den slags, og belønningen er 40 points. Da Leadet også har brugt en del tid på nogle produktsider på jeres hjemmeside, har vedkommende måske samlet yderligere 25 points.

En scoringsmodel er nem at sætte op og nedenstående eksempel er fra ClickDimensions, men det er lige så simpelt at arbejde med Touchdown. Du åbner Scoremodel og så skal der tilføjes regler, hvor du har mulighed for at tilføje flere regler til din scoringsmodel, men du kan kun have én regel per handling.

Opsætning af Marketing Automation systemet ClickDimensions leadscoring model.

I dette tilfælde, hvor scoringsmodellen er målrettet mod kontakter, vil en kontaktperson blive tildelt 5 point til sin score hvis der åbnes en e-mail sendt fra ClickDimensions, og hvis der derudover klikkes på et link i e-mailen, vil scoren forøges med yderligere 10 point.

For at sikre at jeres sælgere ikke arbejder med gamle og værdiløse Leads kan du tilføje en såkaldt nedbrydningsregel. Med andre ord reduceres eller nulstilles et Leads score, hvis der ikke forekommer aktivitet fra Leadet inden for en defineret periode.

ClickDimensions scoringsmodel. Nedbrydningsregel. Marketing Automation.

I ovenstående tilfælde vil et Lead, som inden for 50 dage ikke har lavet en handlig der giver point, få nulstillet sin score eller alternativt reduceret sin score med for eksempel 25 points. Men det er med at smede mens jernet er varmt, og når Leadet lige har scoret højt, så vi skal have givet salgsteamet besked: Der er et “hot” Lead.

Hvordan giver vi nemmest vores salgsteam besked?

En måde automatisk at give en sælger besked på, er ved at opsætte et automatiseret flow. I dette tilfælde igangsættes flowet når et Lead har opnået en bestemt score ved hjælp af en såkaldt Score Reached trigger.

ClickDimensions. Marketing Automation flow.

I dette tilfælde skal et Lead, der har opnået en score på 150 point eller mere, overføres til en Sælger, som samtidigt får en notifikation om at han eller hun er tildelt et nyt varmt Lead. Sælgeren har selv mulighed for at åbne Leadet og undersøge hvordan Leadet har optjent sine point og dermed rette sin salgsindsats mod specifikke produkter eller løsninger. Alternativet til at tildele Leads direkte til Sælgerne, er at oprette en listevisning i CRM systemet hvor Leads er sorteret efter deres Score. Så kan sælgerne selv “picke” hvilke Leads de ønsker at følge på, og du er sikker på at de varmeste Leads altid bliver håndteret af en sælger.

Det må betegnes som et drømmescenarie for enhver virksomhed.

Har du for brug yderligere information?

Overvejer du Leadscoring til dit Microsoft Dynamics 365 CRM system eller er du på udkig efter en Marketingsløsning til samme, opstår der ofte opstå en række spørgsmål omkring hvilke funktioner du som virksomhed har brug for nu og i fremtiden.


Har du brug for en demo af ClickDimensions eller Touchdown, eller har du spørgsmål systemernes funktioner, er du velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den mest optimale løsning for dig og din forretning.

Ps. Efter at du har klikket ind på dette blogindlæg og brugt tid på at læse det, er din Leadscore steget betragteligt i vores i vores CRM system 🙂