Pakkeløsninger

Kom let i gang med Dynamics CRM

For de fleste virksomheder kan opsætningen og implementeringen af nye IT systemer virke ret uoverskuelige, mange har oplevet at projektet enten er kørt fast, er løbet løbsk, eller slet og ret er endt med en anden læsning end den virksomheden ønskede sig. Derfor har Cliento udviklet en pakkebaseret trinvis implemeteringsmodel, hvor hvert moduls indhold er fastlagt på forhånd efter “best practise”. Og fordelene er til at få øje på:

Fast pris pr. pakke, ingen overraskelser

Skræddersyet løsning med standardmoduler

Gennemtestet funktionalitet

Overskuelig økonomi baseret på faste priser

Projektstyringen gjort simpel og ligetil

Trinvis integration sikrer en god implementering