Microsoft Dynamics 365 Marketing

Dette webinar blev afholdt d. 24/02 – 2021.

Dette Webinar giver en oversigt over de forskellige Marketing løsninger i Microsoft Dynamics 365 platformen og demonstrer muligheder og fordele, af at lade Marketingafdelingen arbejde i samme løsning som resten af virksomheden.

Der findes forskellige muligheder for at integrere jeres marketing værktøjer direkte ind i Microsoft Dynamics 365: Microsoft Marketing, Clickdimensions, Mailchimp etc.. Dette webinar vil give jer et overblik over de forskellige mulige marketing funktioner og hvordan de forskellige løsninger løser opgaven bedst.

Webinaret vil bl.a. gennemgå følgende områder:

  • Automatiseret email Kampagner og Nyhedsbreve incl. Nurturing flows
  • Reaktioner på udsendte mails direkte i CRM på den enkelte Kontaktperson
  • Marketingslister, Dynamiske og statiske
  • Social Media integration, opret, publicer og få resultater fra SoMe Kampagner direkte i CRM systemet
  • Oversigt over email og SoMe kampagneresultater i Dashboard og Rapporter

Webinaret henvender til virksomhedsledere (Marketingdirektører, Marketingschefer Marketingsansvarlige, Marketingskoordinatorer, der har ansvar for at genere og levere en strøm af gode og kvalificerede leads til Salgsafdelingen.

Derudover kan også topledelsen (CEO, Administrerende Direktør, Ejerledere, Partnere etc.) have fordel at kende muligheder og fordele med en fuldt digitaliseret Marketingsafdeling.

Webinaret afholdes onsdag d. 24. Februar 2021 kl. 10.00 og forventes at vare 1:15 time.

Webinaret er et ud af en serie på seks Webinarer, hvor Cliento gennemgår hele Dynamics 365 platformen.

Du kan se alle Webinarene i serien her

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Anders på mail: abr@cliento.dk eller telefon: 40 59 16 30.

Se webinaret her: