Digitale servicerapporter

Tiden med krøllede servicerapporter i teknikerbilen er forbi. Med Microsoft Dynamics 365 Field Service bliver alle servicerapporter digitale.

Alle teknikere kan fra deres mobile device udfylde og afslutte alle servicerapporter, som automatisk sendes til kunden via email, hvis det ønskes. Derudover kan teknikeren selv bestille reservedele, planlægge opfølgningsbesøg, tidsregistrere og fakturere sit besøg.