Effektive køreruter

Planlægning af de kørende teknikeres ruter er afgørende for, hvor mange servicebesøg, de kan nå på en dag. Microsoft Dynamics 365 Field Service gør det let og overskueligt at fordele opgaverne, så teknikerne får mindst mulig køretid.

Alle teknikere kan fra deres mobile device se og styre hvert besøg. Køreruter, kontaktoplysninger og produktoplysninger er tilgængelig, når de har brug for det.