Microsoft Dynamics 365 Sales

Salgsfunktionen er kerneproduktet i ethvert CRM system, således også i Microsoft Dynamics 365 Sales. Det hele handler i bund og grund om, at få solgt flest mulige af dine produkter eller services, så hurtigt som muligt og med anvendelsen af færrest mulige ressourcer.

Højere succesrate i Salgsafdelingen

Til forskel fra tidligere, er den moderne kunde langt henne i købsprocessen før de involverer potentielle leverandører og deres sælgere.
De har selv gennemsøgt internettet, når de skal finde produkter eller ydelser, der kan dække deres behov.

Din salgsafdeling skal tilpasse sig denne nye virkelighed – skabe bedre og langvarige relationer med jeres kunder, gennem personlig og relevant kommunikation.

Dynamics CRM er udviklet til at understøtte dine sælgeres arbejde gennem hele kundens beslutningsproces, så de kan sælge mere effektivt.

Styring af salgsmuligheder

Dynamics CRM giver sælgerne et overskueligt billede af alle kunder og salgsmuligheder, samlet ét sted.

Dynamics CRM skaber indsigt og overblik og giver sælgerne redskaberne til at prioritere salgsindsatsen og fokusere deres indsats på kunder og salgsmuligheder med det største potentiale.

Sælgerne lukker dermed salgsmulighederne hurtigere og øger deres succesrate, samtidigt undgår de at spilde tid på ”dead ends”: kunder der alligevel ikke køber noget.

Salgsledelse

Dynamics CRM lader dig styre dit salgsteam baseret på faktuel feedback fra systemet og du kan sætte mål, overvåge resultater og give feedback og coaching her og nu.

Udbred best practices med faste forretningsprocesser og tilpassede salgsfunktionerne i CRM, hvilket også gør det lettere at sætte nye sælgere ind i deres job.

crm_salg_planlaegning_ledelse

Samarbejde i hele organisationen

Dynamcis CRM understøtter samarbejdet med hele organisationen, hvor alle informationer og dokumenter er tilgængelige på tværs af Sharepoint, Office365 og OneDrive.

Dynamics CRM er unik i den forstand, at CRM er integreret som en naturlig del af Outlook og resten af Office-pakken, hvilket andre systemer ikke kan tilbyde.

Det betyder færre afbrydelser i arbejdet, mindre pres på IT support og mindre irritationer i løbet af arbejdsdagen, som igen resulterer i højere produktivitet og dermed mere salg.

Sales intelligence

CRM skaber en indsigt blandt medarbejderne i din virksomhed, så I kan forudse kundernes behov, inden kunderne selv kender dem.

Løsningen er født med mange dashboards, som giver et stærkt overblik over salgsindsatsen. Formålet er at sælgerne kan arbejde smartere med deres information og skabe nye krydssalgs- og opsalgsmuligheder.

Sælgerne kan også oprette sine egne dashboards med få museklik og se data fra alle vinkler og opdage nye trends, der kan skabe helt nye salgsmuligheder.

Microsoft Power BI giver mulighed for interaktive dashboards og rapporter, avancerede visualiseringer og Q&A. Få synlighed i salgsperformance med overskuelige dashboards og kontekstafhængige diagrammer i CRM.