Cliento SMS Gateway

SMS er stadig en af de vigtigste kanaler til opdatering af dine kunder.

Uanset om der er tale om en bekræftelse på oprettelse, eller en opdatering status, på en Servicesag, er SMS stadig den enkeltstående vigtigste kanal. Cliento SMS Gateway giver dig en “one stop shop” løsning, hvor vi håndterer alle aspekter af SMS udsendelse og modtagelse.