9 områder hvor Microsoft Dynamics 365 CRM Field Service forbedrer din serviceforretning

Der er masser af muligheder i Dynamics 365 for optimering af jeres service forretning og her er de 9 første områder vi vil råde jer til at kigge på:

Optimerer jeres kørselsplanlægning ved at basere den på en kombination af dine servicemedarbejderes erfaring og uddannelse, tilgængelige reservedele i servicebilerne og afstanden til den givne serviceopgave. I kan dermed reducere både kørselstid og antallet af kørte kilometer.

Styr jeres ”workorders” mere effektivt og vær sikre på, at alle ”Workorders” indeholder alle relevante informationer I skal bruge for at allokere de rigtige serviceteknikere med de rigtige reservedele til den rigtige lokation. Dermed vil jeres kunder vil opleve, at antallet og andelen af ”færdiggjort ved første servicebesøg” og ”service til tiden” sager stiger.

Optimer jeres planlægning og afsendelse af serviceteknikere med et fleksibelt, visuelt, drag-and-drop værktøj, der automatisk prioriterer jeres serviceteknikere i forhold til den givne serviceopgave, baseret på andre tildelte opgaver, afstand til kunden, uddannelse og meget mere.

Hold styr på dine kunders assets og installationer med en visuel grafisk oversigt over det udstyr du har på kundens serviceaftale og med præcis information om enhedernes geografiske placering og hvilken serviceaftale og SLA der er gældende for udstyret.

Flyt din forretning fra ”Break and fix til forebyggende service ved at lave aftaler og kontrakter med dine kunder, som automatisk genererer serviceopgaver, der sikrer at kundens udstyr er korrekt vedligeholdt og du dermed overholder dine Service Level Agreements (SLA) med kunden.

Kortvisning giver et fuldstændigt overblik over hvilke serviceteknikere du har ”på gaden” og om de er på vej til eller i gang med en opgave. Dine kunder kan også få adgang til at se hvor den servicetekniker der er allokeret til hans opgave befinder sig.

Hold effektivt styr på jeres forskellige reservedelslagre med de intuitive lagerstyrings faciliteter, der i real-time følger lagerstatus i både jeres faste lagre og i de lagre der findes i servicebilerne. Der kan generes automatiske indkøbsordrer og flytte ordrer mellem lagrene baseret på aftræk af reservedele fra de enkelte lagre.

 Fakturer serviceopgaver så snart servicebesøget er afsluttet og kunden med sin signatur har godkendt den udførte opgave. Lukkede Workorders konverteres automatisk til fakturaer indeholdende oplysninger om medgået tid, reservedele etc. og som sendes til kundens fakturerings e-mail.

Sikrer jeres produktivitet overalt og til alle tider, med en mobil app der fungerer både on- og off-line, og på smartphones og tablets med både Apple, Android og Windows styresystemer. Med de mobile enheder får jeres serviceteknikere adgang til alle oplysninger der er nødvendige for at færdiggøre en workorder, inklusiv servicekalender, kunde og udstyrs information, navigation til den korrekte adresse, og meget mere.

CRM Field Service

About the Author